Viếng bạn Võ Hồng Lạc

 

Lúc 18g ngày 27-9-2015, Nhóm THKT tại Kiến Tường đã thay mặt Gia đình THKT đến viếng linh cữu bạn Võ Hồng Lạc. cựu học sinh THKT tại tư gia.

TIN BUỒN:

purplr-flowers-02Gia đình THKT đau buồn báo tin: bạn Võ Hồng Lạc sinh năm 1954, CHS THKT, đã từ trần lúc 14 giờ 00 ngày 26-9-2015 sau một thời gian lâm trọng bệnh (mổ tim). Thọ 62 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại tư gia ở thị xã Kiến Tường. Lễ động quan lúc 12 giờ ngày 28-9-2015 sau đó đưa đi an táng tại đất nhà ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.

Gia đình THKT thành kính chia buồn cùng gia đình. Cầu xin hương linh bạn Võ Hồng Lạc sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG
150927-thkt-viengban-vohonglac-1_resize
150927-thkt-viengban-vohonglac-2_resize
150927-thkt-viengban-vohonglac-3_resize