Thầy Đoàn Văn Nhiêu làm vườn

 

Bữa nay tình cờ em về nhà gặp lúc ba má em đang làm vườn, nên tranh thủ “chộp” ít tấm ảnh gởi cho Gia đình THKT làm tư liệu về cuộc sống đời thường hiện nay của ba má em.

Còn trái nào chín nữa không?

Cẩn thận nghen ba!

“Chiến lợi phẩm” sau một vòng trèo hái.

 

ÚT NGỌC

(Con gái thầy Đoàn Văn Nhiêu, Bến Tranh 13-2-2011)