VIDEO: Gia đình Trung học Kiến Tường gặp lại cô Hoàng Thị Thịnh sau 41 năm xa cách (đã sửa lỗi playback)

140325-phphuoc-thkt-gapco-hoangthithinh-033b_resize

Sáng thứ Tư 25-3-2014, Gia đình THKT lần đầu tiên được tái ngộ cùng cô Hoàng Thị Thịnh sau khi cô rời trường Trung học Kíến Tường năm 1973. Cô cùng gia đình qua Úc định cư từ năm 1981 đến nay. Từ lần đầu trở lại thăm quê nhà từ năm 1998, hầu như cứ 2 năm cô lại về Việt Nam một lần, nhưng cứ cho là do “chưa tới cơ duyên” và “thiên cơ bất khả lậu” nên mãi tới nay, gia đình THKT mới được hạnh phúc sum họp cùng cô.

Cô Thịnh là em gái của thầy Hiệu trưởng Hoàng Đình Biểu và thầy Hoàng Minh Hùng. Đó là một gia đình THKT thật sự, cùng với cô Hà Thị Kim Lan là phu nhân thầy Hùng. Thời ở THKT, cô Thịnh dạy Anh văn và Việt văn là môn chính, nhưng cũng dạy thêm nhiều môn phụ khác như hầu hết thầy cô ở ngôi trường tình lẻ luôn thiếu giáo sư này.

Xin mời click vào đây để xem video clip.

 

ĐỌC THÊM:

41 năm mới được gặp lại cô Hoàng Thị Thịnh