Gia đình THKT chuẩn bị Tết Con Dê Già

150211-thanhhoa-longan-phphuoc-002_resize

Thôi thì các thành viên THKT thầy hay trò cũng đều từ “5 bó” giác trở lên rồi, ăn Tết Ất Mùi năm nay cũng là trải qua mấy lần “dê”, nên cứ gọi là Tết Con Dê Già cho thiên hạ khỏi bỉu môi dài từ Kiến Tường tới Huê Kỳ hay Úc châu hoặc Âu châu rằng “thầy trò họ cưa sừng làm nghé”.

Sáng 12-2-2015 (24 Tết), gọi điện cho Kiến Già Bách thì nghe anh nói đang túi bụi dọn dẹp nhà cửa ăn Tết. Còn Kiến Phong Xẹp thì từ 20 Tết đã dông tuốt về Kiến Tường tảo mộ, làm như sợ ai khác giành mất phần việc hiếu đễ của mình vậy đó. Kiến Đen thì đúng 23 Tết đưa ông táo mới về Tuyên Nhơn tảo mộ. Còn chuyện dọn dẹp nhà cửa thì hỗng có siêng như Già Bách, bởi Kiến Đen có một chân lý: “phi bừa bộn bất thành nhà Kiến”. Hơn nữa vừa dọn dẹp xong, chỉ 30 giây sau là bày lại, vậy thì dọn chi mất công!

Bớ này bà con THKT bốn phương tám hướng, xin mời cấp bách chia sẻ với Từ đường cảnh nhà mình đang chuẩn bị cho Tết Con Dê Già hén. Mong lắm thay!

 

KIẾN ĐEN

(Saigon 12-2-2015, tức 24 Tết Ất Mùi)