Ảnh xưa: Thầy trò THKT Niên khóa 1969 của thầy Nguyễn Xuân Kỳ

thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-03

 

Thầy Nguyễn Xuân Kỳ vừa gửi đến Gia đình THKT một số hình ảnh về quý Thầy Cô và các học trò đặc biệt các học sinh lớp đệ ngũ niên khóa 1968-1969, cảnh học sinh THKT đi học bằng xuồng trong mùa nước lũ và căn nhà của bác Tám Báo nơi quý thầy ở trọ

Ảnh: Thầy NGUYỄN XUÂN KỲ cung cấp.

Có thể click lên ảnh để xem ảnh lớn hơn.

thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-01 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-02 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-03 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-04 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-05 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-06 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-07 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-08 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-09

Căn nhà của bác Tám Báo nơi quý thầy ở trọ thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-10 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-11 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-12 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-13 thkt-thaytro-nk1969-nxuanky-14