Tag Archives: happy birthday

Chúc mừng Sinh nhật Cô Huỳnh Trung Dung

Hôm nay, ngày 1-2-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của cô Huỳnh Trung Dung, cựu Giáo sư Toán của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Cô và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới Quý Mão 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Hôm nay, ngày 31-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Thầy Nguyễn Thanh Tùng, cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Thầy và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới Quý Mão 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Thầy Dương Tấn Hải

Hôm nay, ngày 30-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Thầy Dương Tấn Hải, cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Thầy và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới Quý Mão 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Thầy Nguyễn Trọng Hòa

Hôm nay, ngày 1-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Thầy Nguyễn Trọng Hòa, cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Thầy và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Thầy Cao Thành Phát

Hôm nay, ngày 1-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Thầy Cao Thành Phát, cựu Giáo sư Anh văn của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Thầy và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Thầy Đoàn Văn Nhiêu

Hôm nay, ngày 1-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Thầy Đoàn Văn Nhiêu, cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Thầy và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Thầy Mai Văn Nhãn

Hôm nay, ngày 1-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Thầy Mai Văn Nhãn, cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường, hiện định cư tại bang Texas (Hoa Kỳ). Kính chúc Thầy và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Cô Tạ Thị Kiêm Hường

Hôm nay, ngày 1-1-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Cô Ta Thị Kiêm Hường, cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường, hiện định cư tại bang Illinois (Hoa Kỳ). Kính chúc Cô và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng sinh nhật cô Trần Thị Trị

Hôm nay, ngày 28-12-2022, Gia đình THKT mừng sinh nhật của cô Trần Thị Trị, cựu Giáo sư Pháp văn của trường Trung học Công lập Kiến Tường, hiện định cư tại bang Washington (Hoa Kỳ). Kính chúc cô và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng sinh nhật thầy Ngô Văn Rí

Hôm nay, ngày 13-12-2022, Gia đình THKT mừng sinh nhật của thầy Ngô Văn Rí, cựu giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc Thầy và gia đình luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT