Bản Tình Cuối – Nguyễn Văn Nghĩa tặng một người

 

6-6-2011: Kiến Đen ui, đăng giùm huynh bản nhạc “Bản tình cuối” này nhé.  Bản nhạc này huynh riêng tặng cho 1 người mà huynh…
(Nguyễn Văn Nghĩa, Boston, Massachusetts)
Xin mời click vào đây để thưởng thức.