Thương Hoài Ngàn Năm – Nguyễn Thị Lệ Dung tặng hai bạn Hên và Hiếu

 

10-6-2011: Nhờ Từ đường THKT gởi tặng chị Trần Thị Hên và Trần Thị Hiếu (Mộc Hóa) bài hát “Thương hoài ngàn năm” của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.

(Nguyễn Thị Lệ – Dung, hiện ở Đức)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.