Ngàn Thu Áo Tím – Nguyễn Thanh Liêm tặng THKT

 

8-6-2011: Nhờ Từ đường THKT gởi tặng các bạn THKT yêu thích màu tím bài hát “Ngàn thu áo tím” của nhạc sĩ Hoàng Trọng – Bảo Yến hát.

(Nguyễn Thanh Liêm, Mộc Hóa)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.