Đời Đá Vàng – Kiến Ngố tặng THKT

 

8-6-2011: Xin tặng bà con Từ đường THKT bài hát “Đời đá vàng” của Vũ Thành An. Bài hát như một lời sám hối cuối đời của một con người. Càng nghe càng thấm
(Kiến Ngố – Lê Thị Hạ Anh, Maryland)
Xin mời click vào đây để thưởng thức.