Thu Hát Cho Người – Nguyễn Thị Lệ Dung tặng Nguyễn Thanh Liêm

 

10-6-2011: Nhờ Từ đường THKT gởi tặng bạn Nguyễn Thanh Liêm (Mộc Hóa) bài hát “Thu hát cho người” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển.

(Nguyễn Thị Lệ – Dung, hiện ở Đức)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.