Ngày Xưa Hoàng Thị – An Ngọc Quang tặng một người

 

30-5-2011: Bài hát “Ngày xưa Hoàng Thị” này tôi riêng tặng một người xưa THKT để nhớ lại một chiều tôi đưa em về cũng là lần cuối, em ra đi biền biệt mang theo một nửa hồn tôi, nửa hồn tôi còn lại mang nặng bóng hình em suốt bao nhiêu chục năm khôn nguôi…. Tôi còn muốn nói nữa, nhưng thôi, ta hãy nghe bài hát…

(An Ngọc Quang, Oklahoma City)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.