Tuyết Trắng Trần Ngọc Bách tặng An Ngọc Quang

29-5-2011: Nếu có thể được tôi xin nhờ THKT gửi tặng anh An Ngọc Quang (Oklahoma) nhạc phẩm “Tuyết Trắng” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và chúc anh vui khỏe. (Trần Ngọc Bách, TP.HCM)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.