PHOTO: Họp mặt Gia đình THKT Tết Ất Mùi 2015 – P07

 

# 7

01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06   |   07   |   08   |   09   |   10

Xin click lên ảnh nếu muốn xem ảnh cỡ lớn.

150315-thkt-hopmat-atmui-150_resizeBa ông thầy, từ trái: Bùi Trung Tính, Nguyễn Xuân Kỳ và Nguyễn Văn Trắc.

150315-thkt-hopmat-atmui-151_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-152_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-154_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-155_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-156_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-157_resize150315-thkt-hopmat-atmui-158_resize Cô Hoàng Thị Cẩm Thạch và học trò.

150315-thkt-hopmat-atmui-160_resize Cô Võ Bích Thủy (phải) và học trò.

150315-thkt-hopmat-atmui-161_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-163_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-164_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-165_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-166_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-167_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-168_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-169_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-170_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-171_resize150315-thkt-hopmat-atmui-172_resize Chị Trần Thị Thanh Nguyên, cô Huỳnh Kim Tú, cô Dương Ngọc Nho, và cô Nguyễn Thị Bích Thủy.

150315-thkt-hopmat-atmui-173_resize

Ảnh: PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 15-3-2015)

 

01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06   |   07   |   08   |   09   |   10