PHOTO: Họp mặt Gia đình THKT Tết Ất Mùi 2015 – P08

 

# 8

01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06   |   07   |   08   |   09   |   10

Xin click lên ảnh nếu muốn xem ảnh cỡ lớn.

150315-thkt-hopmat-atmui-174_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-175_resizeCô Huỳnh Thị Tuyết – phu nhân thầy Bùi Trung Tính (bìa phải), cô Phương Mai – phu nhân thầy Phạm Doanh Môn, chị Nguyệt – phu nhân anh Trần Văn Ngỡi.

150315-thkt-hopmat-atmui-176_resize Thầy Võ Quốc Hùng (thừ hai từ phải qua).

150315-thkt-hopmat-atmui-177_resize150315-thkt-hopmat-atmui-178_resize Thầy Phạm Doanh Môn (thứ hai từ trái qua).150315-thkt-hopmat-atmui-179_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-180_resize150315-thkt-hopmat-atmui-181_resize Thầy Võ Xuân Sơn, thầy Tiêu Ngọc Sơn, cô Nguyễn Thị Dững, và cô Lê Mỹ Thanh.

150315-thkt-hopmat-atmui-182_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-183_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-185_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-186_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-187_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-188_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-189_resize

Các thầy Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Dũng, và Hà Ngôn Hạnh.

150315-thkt-hopmat-atmui-190_resize150315-thkt-hopmat-atmui-191_resize Thầy Ngô Văn Rí (trái) và thầy Dương Tấn Hải.

150315-thkt-hopmat-atmui-192_resize 150315-thkt-hopmat-atmui-193_resize

 Ảnh: PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 15-3-2015)

 

01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06   |   07   |   08   |   09   |   10