Bà Mẹ Quê – Nguyễn Thanh Liêm tặng THKT

 

31-5-2011: Nhờ Từ đường THKT gởi tặng các thành viên THKT bài hát “Bà  mẹ quê” của nhạc sĩ Phạm Duy.

(Nguyễn Thanh Liêm, Mộc Hóa)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.