Mong Ước Kỷ Niệm Xưa – Trần Ngọc Bách tặng các bạn học

 

2-6-2011: Nhờ Từ đường THKT chuyển giùm đến các bạn học của tôi năm lớp 9 niên khóa 1970 -1971, đặc biệt kính gửi tặng thầy Nguyễn Đức Nhuận, chị Vân Hồng, bạn Hạ Anh nhạc phẩm “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương do Tam ca 3A.
(Trần Ngọc Bách, TP.HCM)
Xin mời click vào đây để thưởng thức.