Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ – thầy Ngô Vàng tặng THKT

 

30-5-2011: Để ta xích lại gần nhau hơn, Ngô Vàng xin đề nghị ban phụ trách “Gợi nhớ” của nhà Từ đường THKT vui lòng cho huynh gửi tặng tất cả thành viên THKT chúng ta qua bài hát “Ở hai đầu nỗi nhớ” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

(Thầy Ngô Bảo Toàn, Tân An)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.