Phượng Hồng – Vân Hồng tặng thầy Ngô Bảo Toàn

 

29-5-2011: Kiến Đen ơi, giúp tìm cho tỷ bài “Phượng Hồng” do Vũ Khanh hát để tặng Ngô Huynh (Tân An) của tỷ nghen. Không hiểu sao nghe Phượng Hồng, tỷ lại liên tưởng hình ảnh của huynh mình ngày xưa…

(Nguyễn Thị Vân Hồng, Michigan)

Xin mời click vào đây để thưởng thức.