Colorado ký sự tháng 9-2013

Colorado ký sự tháng 9-2013

Từ trái: Công Phong, thầy Hữu Thành, thầy cô Mai Văn Nhãn và Kiến Đen hộ giá, Cẩm Vân, cô Kim Thọ.

Ngao du Colorado: Denver, thanh phố cao một dặm

Những ngày sum họp cùng thầy cô TT Colo ở Colorado

Cùng thầy cô TT Colo welcome thầy cô Mai Văn Nhãn tới Denver

Ăn bún mắm thái ở thành phố Một Dặm

Món bánh xèo thương hiệu Vân Phong tại Denver

Lên núi và “qua” Mễ

Từ Buford – “thị trấn 1 cư dân” tới PhinDeli – “thủ phủ cà phê Việt

Ghé ngang Wyoming

Buổi tối ở Keystone

Tôi mắc nợ một mũi chích ngừa ở Mỹ

Diện kiến 4 vị Tổng thống Mỹ trên núi Rushmore

Khu vực thần bí Cosmos Mystery ở Black Hills

Khu đất thánh của dân da đỏ Crazy Horse

Trở lại ngang Wyoming

Dạo phố Denver