Nét chữ của các thầy cô THKT

 

Bạn Nguyễn Văn Mầu học tại Trung học Kiến Tường từ lớp đệ Thất (1967) cho tới lớp 12 (1974). Bạn vẫn còn lưu giữ được các thành tích biểu của các năm học tại trường. Qua chúng, chúng ta có thể nhìn lại được những nét chữ khi thì rất dễ thương (được khen), lúc lại cực kỳ “thấy ghét” (bị phê) của các thầy cô mình.

Xin click lên các ảnh để mở ảnh lớn hơn.

120209_thkt_nguyenvanmau_hocba_03_resize 120209_thkt_nguyenvanmau_hocba_04_resize 120209_thkt_nguyenvanmau_hocba_05_resize 120209_thkt_nguyenvanmau_hocba_06_resize

 

Tư liệu do bạn Nguyễn Văn Mầu cung cấp và bạn Trần Ngọc Bách chụp lại (tháng 2-2012)