PHOTO: Họp mặt Gia đình THKT Tết Ất Mùi 2015 – Trần Ngọc Bách – P01

 

# 01

Ảnh: TRẦN NGỌC BÁCH

TRANG  01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06

 

Sáng Chủ nhật 15-3-2015, khoảng 200 thầy cô và cựu học sinh các trường trung học ở Kiến Tường (Trung học Công lập Kiến Tường, Trung học Bán công Kiến Tường, Trung học Tỉnh hạt Kiến Bình và đại diện hai trường THPT Kiến Tường và THCS Võ Duy Dương) đã về dự cuộc Họp mặt truyền thống Gia đình THKT Về Thăm Trường Xưa lần thứ 7 Xuân Ất Mùi 2015 tại khuôn viên trường THCS Võ Duy Dương, nơi trước 1975 là hai ngôi trường Trung học Công lập Kiến Tường và Trung học Bán công Kiến Tường.

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-01_resize

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-02_resize

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-03_resize

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-04_resize

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-05_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-06_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-07_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-08_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-09_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-10_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-11_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-12_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-13_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-14_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-15_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-16_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach-01-17_resize